Novice

Zbor članov FITNES IN BODYBUILDING ZVEZE SLOVENIJE – IFBB

VABILO

 

na zbor članov FITNES IN BODYBUILDING ZVEZE SLOVENIJE – IFBB,
ki bo dne 27.7.2013 ob 12.00 uri,

v prostorih Pizzerie Sidro, na naslovu  K čolnarni 41, Bresternica.

 

        DNEVNI RED:

1. Otvoritev in nagovor predsednika
2. Izvolitev delovnega predsedstva in verifikacijske komisije
3. Sprejem dnevnega reda
4. Poročilo verifikacijske komisije
5. Sprejem novih članov
6. Uskladitev statuta z Zakonom o društvih – spremembe in dopolnitve statuta
7. Volitve izvršilnega odbora in drugih organov
8. Razno

 

        Predsednik FBZS-IFBB:

                        Gašper Grom

 


Prosim,  da potrdite udeležbo na e-naslov info@ifbb.si  ali po telefonu 041641618.