Novice

Letna skupščina Fitnes in Bodybuilding zveze Slovenije - IFBB 2014

VABILO

Vabimo vas na redno letno skupščino Fitnes in Bodybuilding zveze Slovenije - IFBB, ki bo dne 14.3.2014 ob 18.15 uri, v Plaza cafe, Razlagova ulica 4, Maribor (Maistrovi dvori).

 

DNEVNI RED:

  1. Otvoritev in nagovor predsednika zveze
  2. Izvolitev organov skupščine zveze

·         delovnega predsedstva

·         zapisnikarja in overovitelja zapisnika

·         volilne komisije

·         verifikacijske komisije

  1. Poročilo o delovanja zveze v letu 2013

·         poročilo predsednika zveze o poslovanju zveze

  1. Razprava po poročilih
  2. Sprejem novih članov
  3. Uskladitev statuta z Zakonom o društvih – spremembe in dopolnitve statuta
  4. Volitve izvršilnega odbora in drugih organov zveze
  5. Program dela in finančni plan za leto 2014
  6. Razno

 

        Predsednik FBZS-IFBB:

                        Gašper Grom