Novice

Skupščina Fitnes in Bodybuilding zveze Slovenije - IFBB

VABILO

na redno skupščino Fitnes in Bodybuilding zveze Slovenije - IFBB
ki bo dne 3.12.2014 ob 19.00 uri, v sejni sobi podjetja Evro olja, Hacquetova 6, Ljubljana

DNEVNI RED:

Otvoritev in nagovor predsednika zveze

Izvolitev organov skupščine zveze

  • delovnega predsedstva
  • zapisnikarja in overovitelja zapisnika
  • volilne komisije
  • verifikacijske komisije

Program dela in finančni plan za leto 2015

  • Sredstva in delitev sredstev
  • Organizacija tekmovanj
  • Sodniki in izobraževanje sodnikov

Sprejem novih članov

Razno

 

Predsednik FBZS-IFBB:
Gašper Grom