Novice

Zapisnik ustanovne skupščine FBZS - IFBB z dne 20.10.2011

ŠD MAXXIMUM, Vurnikova 5, 1000 Ljubljana, davčna številka: SI49688537, matična številka: 1825518000

USTANOVNE SKUPŠČINE FITNES IN BODYBUILDING ZVEZE SLOVENIJE - IFBB
z dne 20.10.2011 s pričetkom ob 13.00 uri

Na podlagi sklica skupščine društva MAXXIMUM so ob 12.00 uri pristopili člani društva in sicer:

  • Gašper Grom za ŠD MAXXIMUM, Vurnikova 5, 1000 Ljubljana, matična št.: 1825518000
  • Sanja Pahernik za ŠD S.T.A.R, Društvo za vadbo in sprostitev, Trnovska ulica 8, 1000 Ljubljana, matična številka: 4025890000

Glede na določbe Zakona o društvih je skupščina sklepčna in lahko odloča o ustanovitvi zveze.

SKLEP št. 1

»Za predsednika skupščine se imenuje Gašper Grom. Za zapisničarko skupščine se imenuje Sanja Pahernik.«

Sklep je sprejet soglasno.

SKLEP št. 2

»Skupščina predstavnikov športnih društev sprejema sklep o ustanovitvi FITNES IN BODYBUILDING ZVEZE SLOVENIJE – IFBB.«

Sklep je sprejet soglasno.

SKLEP št. 3

»Ime zveze je: Fitnes in bodybuilding zveza Slovenije - IFBB. Skrajšano ime in kratica je FBZS - IFBB. Sedež FBZS - IFBB je v Ljubljani. Poslovni naslov je Vurnikova 5, 1000 Ljubljana.«

Sklep je sprejet soglasno.

SKLEP št. 4

»Ustanovna skupščina sprejema Statut zveze v tekstu, ki je priloga tega zapisnika in je izvoljeni predsednik zveze pooblaščen za podpis čistopisa Statuta kot ustanovnega akta zveze.«

Sklep je sprejet soglasno.

SKLEP št. 5

»Za predsednika zveze, za mandatno dobo 4 let, se imenuje Gašper Grom, Vurnikova 5, 1000 Ljubljana, EMŠO: 0708971500614.«

Sklep je sprejet soglasno.

SKLEP št. 6

»Za glavno neprofitno dejavnost zveze se določi: Promocija Fitnes in bodybuilding športa, nadziranje in usmerjanje razvoja vseh Fitnes in bodybuilding aktivnosti. Vse ostale neprofitne dejavnosti zveze so določene s Statutom.«

Sklep je sprejet soglasno.

Skupščina zaključena ob 13.30.

Zapisničarka: Predsednik skupščine:
SANJA PAHERNIK GAŠPER GROM