Novice

Zapisnik tretje redne skupščine Fitnes in Bodybuilding zveze Slovenije – IFBB

FITNES IN BODYBUILDING ZVEZA SLOVENIJE – IFBB

Številka: 1/2015
Datum:   29. 08. 2015

Zapisnik

3. redne skupščine Fitnes in Bodybuilding zveze Slovenije – IFBB,  ki je bila dne 29. 08. 2015  ob 10.30 uri,  v MaxxFitnes centru, Dunajska 190, Ljubljana.

Skupščino je vodil predsednik zveze g. Gašper Grom.

PRISOTNI:
ŠD Maxximum Ljubljana (Gašper Grom) - ustanovitelj
ŠD Superženska Maribor (Brigita Brezovac)
ŠD za šport rekreacijo in zdravo prehrano M-FIT Maribor (Mitja Gabor)
ŠD za bodybuilding&fitness Ajdovščina (David Koren)
ŠD Trener s pristopom Maribor (Zmago Karner)
ŠD Fit&Fun Novo Mesto (Robert Pureber)
ŠD v nastajanju (Sebastjan Breznikar, Luka Pašič)

DNEVNI RED:
1. Otvoritev in nagovor predsednika zveze
2. Izvolitev organov skupščine zveze

  • delovnega predsedstva
  • zapisnikarja in overovitelja zapisnika

3. Program dela in finančni plan za leto 2015

  • Sredstva in delitev sredstev
  • Organizacija tekmovanj
  • Sodniki in izobraževanje sodnikov

4. Vključitev v OKS - ZŠZ
5. Razno

Ad. 1

Predsednik zveze Gašper Grom je v uvodu pozdravil prisotne, med katerimi so bili tudi predstavniki potencialnih novih članov zveze.

Ad. 2

Predsednik zveze predlaga, da bo sprejem novih članov na naslednji skupščini zveze decembra 2015. Točen datum bo določen nekaj tednov pred skupščino.

Skupščina zveze je soglasno sprejela, da bo sprejem novih članov na naslednji skupščini zveze decembra 2015.

Ad. 3

Skupščina je soglasno izvolila 2 člansko delovno predsedstvo v sestavi:

Predsednik: Brigita Brezovac, član: Gašper Grom.

Skupščina je za zapisnikarja soglasno izvolila Uroša Sobočana in za overovatelja zapisnika Davida Korena.

Ad. 4

Predsednik zveze je podal predlog  programa dela in finančnega plana za leto 2015. Po opravljeni razpravi, v kateri so sodelovali vsi prisotni so bili soglasno sprejeti naslednji sklepi:

Sklep št. 1: Slovenska reprezentanca se bo med 13. in 16. novembrom 2015 organizirano udeležila svetovnega prvenstva v Fitness kategorijah na Madžarskem in svetovnega prvenstva v Bodybuildingu in Classic Bodybuildingu med 5. in 9. novembrom v Španiji.

Sklep št. 2: Za udeležbo na teh dveh tekmovanjih se morajo tekmovalci zvezi prijaviti do konca septembra 2015.

Sklep št. 3: Člani zveze so se odločili, da bodo tekmovalcem, ki se na svetovnem prvenstvu uvrstijo v finale, krili stroške tekmovanja (prijavnina, ki vključuje nastanitev v okviru tekmovanja). Stroške potovanja si morajo tekmovalci kriti sami.

Sklep št. 4: Člani zveze so se odločili, da bodo za svetovno prvenstvo namenili finančna sredstva v višini 1000 EUR.

Sklep št. 5: V primeru, da se med 6 najboljših uvrsti več tekmovalcev in bodo zaradi tega skupni stroški višji, se sredstva v višini 1000 EUR enakomerno razdelijo med tekmovalce.

Sklep št. 6: V primeru, da se obetavni tekmovalec ne uvrsti med 6 najboljših, vendar doseže drugo dobro uvrstitev se bo komisija na naslednji letni skupščini odločila, ali mu naknadno pripada nagrada, katere vrednost se bo prav tako določila na letni skupščini.

Ad. 5

Predsednik zveze je predlagal, da je potrebno poskrbeti za razvoj slovenskih sodnikov. Po opravljeni obrazložitvi in opravljeni razpravi se soglasno sprejmejo naslednji sklepi:

Sklep št. 1: Na svetovnem prvenstvu v Fitness kategorijah na Madžarskem bodo potekali izpiti za mednarodne sodnike zveze IFBB. Člani zveze so se odločili, da posameznikom, ki bodo izpit uspešno opravili, krijejo stroške izpita.

Sklep št. 2: V okviru tekmovanja Maxximum Open bo organizirano predavanje za sodnike in testno sojenje. Za predavatelja se določi Brigita Brezovac.

Ad. 6

Predsednik zveze je predlagal, da je potrebno poskrbeti za enotna reprezentančna oblačila, ki jih bodo tekmovalci nosili na svetovnih, evropskih in balkanskih prvenstvih. Po opravljeni obrazložitvi in opravljeni razpravi se soglasno sprejmejo naslednji sklepi:

Sklep št. 1: Člani zveze se odločijo, da bodo tekmovalci na svetovnih, evropskih in balkanskem prvenstvu nosili enotna oblačila slovenske reprezentance. Tekmovalci bodo opremljeni s trenirko (zgornji in spodnji del), majico in torbo zveze.

Sklep št. 2: Člani zveze se bodo odločili kateri tekmovalci bodo reprezentančna oblačila dobili v trajno last in kateri tekmovalci bodo morali oblačila po tekmovanju vrniti zvezi.

Ad. 7

Sklenjen je bil dogovor o pospešitvi promocije fitnesa pri nas.  Po razpravi se soglasno sprejmejo naslednji sklepi:

Sklep št. 1: Člani zveze se odločijo, da je potrebno več časa nameniti tudi promociji fitnesa in bodybuildinga med splošno populacijo. V ta namen naj bi se posneli video materiali in uporabila socialna omrežja.

Ad. 8

Skupščina zveze je soglasno sprejela, da bo po sprejetju v Olimpijski komite Slovenije potrebno v okviru Bodybuilding zveze Slovenije organizirati tudi izobraževanja in licenciranje fitnes trenerjev.

Ad. 9

Predsednik zveze je predlagal, da se zaradi potrebe po spremembi imena in opustitvi kratice IFBB zveza iz trenutnega poimenovanja Fitnes in Bodybuilding zveze Slovenije FBZS-IFBB preimenuje v Bodybuilding zvezo Slovenije.

Skupščina zveze je soglasno sprejela, da se zveza preimenuje iz trenutnega poimenovanja Fitnes in Bodybuilding zveze Slovenije FBZS-IFBB v Bodybuilding zvezo Slovenije.

Ad. 10

Predsednik zveze je predlagal, da bo naslednja letna skupščina zveze v začetku decembra 2015. Točen datum se določi nekaj tednov pred skupščino.

Skupščina zveze soglasno sprejme, da bo naslednja letna skupščina zveze v začetku decembra 2015.

Skupščina  je bila zaključena ob 12:00 uri.


Ljubljana, 30. 08. 2015

Predsednik FBZS-IFBB

Gašper Grom

Zapisnikar

Uroš Sobočan

Overovatelj zapisnika

David Koren